KAŻDY UCZESTNIK TARGÓW (WYSTAWCA I ODWIEDZAJĄCY):

  • ZOBOWIĄZANY JEST pobrać, wydrukować i wypełnić DEKLARACJĘ EPIDEMIOLOGICZNĄ – [POBIERZ]

(uczestnicy będą poproszeni o okazanie papierowej wersji uzupełnionej deklaracji przy wejściu na teren targów)

  • ZOBOWIĄZANY JEST stosować się do OGÓLNYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA – [POBIERZ]
  • Ma możliwość zapoznania się ze szczegółowymi zaleceniami Ministerstwa Zdrowia – [LINK]

UWAGA!
Osoby przybywające na targi z zagranicy ZOBOWIĄZANE są śledzić przepisy wjazdowe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w kraju ich rezydencji / rozpoczęcia podróży lub na stronie: https://www.gov.pl/web/koronawirus/informacje-dla-podrozujacych

Lista szczepionek przeciw COVID-19 dopuszczonych w krajach Unii Europejskiej: https://www.gov.pl/web/psse-wabrzezno/szczepionki-przeciw-covid-19-dopuszczone-w-krajach-ue

Wystawcy poprzednich edycji