Instrukcje i dobre praktyki związane z udziałem w targach zostaną opublikowane w maju 2022r.