Wytyczne dla uczestników targów zostaną opublikowane 1 października 2022r.