All Green Pallets - TransLogistica

All Green Pallets jest operatorem poolu identyfikowalnych palet z tworzyw sztucznych, udostępnianych użytkownikom – uczestnikom poolu odpłatnie, w oparciu o umowę najmu. Palety pozostają własnością operatora; umowa reguluje warunki i sposób ich zwrotu (sprawnych, uszkodzonych i ich części) przez użytkownika. Misją All Green Pallets jest podniesienie efektywności cyrkulacji paletowej uczestników poolu i ograniczenie jej wpływu na środowisko. Wycofane z użytkowania palety i ich elementy, zwrócone do operatora,  stanowią źródła surowca wtórnego, w całości  wykorzystywanego do produkcji kolejnych palet.

https://www.allgreenpallets.com/