Betacom S.A. wspiera przedsiębiorstwa w procesie transformacji cyfrowej, dostarczając innowacyjne rozwiązania w modelu partnerskim.

Tworzy dopasowane rozwiązania w oparciu o produkty własne oraz technologie branżowych liderów. Pomaga upraszczać modele biznesowe, ograniczać koszty oraz podnosić efektywność operacyjną w szczególności w obszarze zarządzania transportem. Eksperci Betacom wspierają klientów na wszystkich etapach projektu – od fazy wstępnej po utrzymanie i rozwój – służąc wiedzą techniczną i wsparcie w zakresie implementacji najlepszych praktyk branżowych.

Przyspieszenie cyfrowej transformacji w obszarze logistyki i magazynowania jest dla wielu organizacji warunkiem dalszego rozwoju. Procesy związane z łańcuchem dostaw znacznie przyspieszyły a ich obsługa wymaga zastosowania nowoczesnych narzędzi, które umożliwiają nie tylko optymalizację działania, ale także w coraz większym stopniu pozwalają na inteligentną automatyzację i uwolnienie ludzi od wielu rutynowych czynności, w których łatwo o błędu. Nasz system VIA TMS, który jest konsekwentnie rozwijany w kierunku wykorzystania algorytmów sztucznej inteligencji, to najlepsza odpowiedź na aktualne, a także przyszłe wyzwania w obszarze łańcucha dostaw.

VIA TMS to zbudowany w oparciu o autorskie rozwiązania system klasy Transport Management System (TMS), który umożliwia kompleksowe zarzadzanie procesem realizacji zleceń transportowych i logistycznych i skrócenie czasu potrzebnego na planowanie tras a zarazem ograniczenie błędów i redukcję kosztów. Od strony technicznej VIA TMS to zoptymalizowana aplikacja webowa bazująca na innowacyjnych technologiach teleinformatycznych. System jest konsekwentnie rozwijany i wzbogacany o nowe technologie, takie jak sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe oraz nowe funkcje branżowe, takie jak obsługa transportu intermodalnego.

Kolejnym rozwiązaniem pozwalającym na optymalizację kosztów i przyspieszenie digitalizacji firmy jest oprogramowanie Robotic Process Automation (RPA), które pozwala interpretować dane, naśladować działania człowieka i automatyzować procesy biznesowe. Uwalnia to pracowników od wykonywania wielu rutynowych czynności, oszczędzając firmom czas, pieniądze i ograniczając błędy. Teraz roboty aplikacyjne dostępne są także w modelu as-a-Service jako usługa pakietowa.

Roboty RPA, czyli wyspecjalizowane oprogramowanie automatyzacyjne, coraz częściej wspierają biznes w wykonywaniu manualnych, powtarzalnych i niezwykle czasochłonnych czynności. Każdego dnia, bez znudzenia czy zmęczenia pomagają księgowym, kadrowym, pracownikom działów prawnych, logistycznych, sprzedaży, a także informatykom. Możliwości ich zastosowania są praktycznie nieograniczone.

Co na tym zyskuje biznes? Przede wszystkim ludzie mogą uwolnić się od wykonywanych ręcznie, rutynowych, powtarzalnych zadań i skupić się na bardziej kreatywnej pracy np. obsłudze klientów i budowaniu lepszych relacji. W ten sposób przyspieszamy rozwój biznesu, podnosimy jakość usług i zapewniamy klientom lepsze doświadczenie, a przy tym zwiększamy satysfakcję i zaangażowanie pracowników. Jednocześnie rośnie produktywność, ponieważ roboty przyspieszają przebieg procesów biznesowych. Działają przecież szybciej i mogą pracować niemal non-stop w trybie 24/7/365. Do tego eliminowane są błędy, które często powstają, kiedy ludzie muszą pracować jak maszyna. Ponadto w związku z tym, że praca robotów może być szczegółowo rejestrowana, w branżach regulowanych ułatwia to zapewnienie i wykazanie zgodności z regulacjami. Na koniec trzeba wspomnieć, że ostatecznie również oszczędzamy. Nie chodzi tylko o to, że praca robota jest tańsza. Szybszy przebieg procesów i eliminowanie wielu błędów zapewnia oszczędności operacyjne.

W celu poznania naszych rozwiązań zapraszamy na strony kompetencyjne:

www.viatms.pl

www.rpa.hybrydoweit.pl

oraz pełne portfolio rozwiązań Betacom:

https://betacom.com.pl/oferta/

https://www.linkedin.com/company/betacom-sa/?viewAsMember=true

 

Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Damian Swoboda

Presales Consultant

Tel. +48 502 243 583

[email protected]

https://www.linkedin.com/in/damianswoboda/