Jacek Piechota - TransLogistica

Minister Gospodarki w latach 2001-2003, Minister Gospodarki i Pracy w roku 2005. Od 2007 r. jest Prezesem Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej, która działa na rzecz rozwoju współpracy ekonomicznej pomiędzy Polską i Ukrainą, od 2012 roku sprawuje również funkcję prezesa Stowarzyszenia „Europa – Północ – Wschód”.