Prezes Zarządu spółki ONCAPITAL sp. z o.o. Zarządza Kancelarią prawną Oniszczuk & Associates, specjalizująca się w prawie korporacyjnym. Ukończył studia jednolite magisterskie na kierunku Prawo na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Jest doktorantem
w Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie.

Jest członkiem Rad Nadzorczych w licznych spółkach akcyjnych. Swoją karierę zawodową rozpoczął od pracy w PriceWaterhouseCoopers we Wrocławiu.

Działalność zawodową skupia na szeroko rozumianym prawie gospodarczym, w tym w szczególności prawie handlowym. Specjalizuje się w budowaniu struktur międzynarodowych, ochronie majątku i optymalizacji ryzyka biznesowego.  Zajmuje się również sprawami z zakresu postępowania cywilnego oraz doradza przedsiębiorcom w ich bieżącej działalności. Ma duże doświadczenie w reprezentowaniu Klientów w sporach przed sądami powszechnymi.

W trakcie dotychczasowej pracy był jedną z osób odpowiedzialnych za obsługę prawną spółek debiutujących na rynku NewConnect.