Mariusz Stasiak - TransLogistica

Od 2002 roku związany z Emapa S.A. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w wyniku których powstały kluczowe produkty i usługi powiększające portfolio Spółki Emapa. Wśród nich znajdują się rozwiązania umożliwiające optymalizację tras, wyliczanie tras i kosztów dla pojazdów ciężarowych, oprogramowanie do nawigacji czy analizy geomarketingowe. Zbudował zespół badawczo rozwojowy zajmujący się rozwojem nowoczesnych algorytmów optymalizacyjnych. Efektem prac zespołu jest stworzenie jednej z najlepszych i najbardziej uniwersalnych technologii do optymalizacji problemów transportowych co zostało potwierdzone pobiciem ponad 200 rekordów instytutu Gehringa i Hombergera. Nadzorował największe wdrożenia technologii Emapy u klientów, dla m.in. Castoramy, InPost, NaviExpert, Neuca i wielu więcej.