Teleroute - TransLogistica

Teleroute, wraz z 123Cargo i Wtransnet, jest częścią sieci giełd transportowych grupy Alpega. To europejska społeczność profesjonalistów z branży transportu drogowego promująca bezpieczny i efektywny transport poprzez współpracę zweryfikowanych użytkowników w czasie rzeczywistym. Współpraca ta odbywa się na przyjaznej dla użytkownika platformie obsługującej ponad 350 000 ofert dziennie.

https://teleroute.com/pl-pl