VIII edycja Plebiscytu „Przyjazny Pracodawca TSL”

Ogólnopolski Plebiscyt „Przyjazny Pracodawca TSL 2023” –  8 edycja jedynego konkursu w Polsce, poświęconego pracodawcom z branży Transport – Spedycja – Logistyka oraz dostawcom produktów i usług dedykowanych tej branży.

Plebiscyt organizowany jest przez portal Pracujwlogistyce.pl i targi TransLogistica Poland.

Ideą plebiscytu „Przyjazny Pracodawca TSL” jest promowanie tych firm, które dbają o dobro swoich pracowników i rozwój miejsc pracy, zapewniając godne i przyjazne warunki zatrudnienia. Kapituła konkursu wyróżni trzech laureatów spośród firm małych, średnich i dużych.

UWAGA! Za udział w plebiscycie organizatorzy nie pobierają żadnych opłat i jest on organizowany non profit. Zatem każdy z pracodawców ma szansę na tytuł i równe szanse na zmierzenie się w obrębie grupy firm konkurencyjnych.
Tytuł Przyjaznego Pracodawcy TSL jest przydzielany w trzech kategoriach:
– firmy małe zatrudniające do 50 pracowników;
– firmy średnie zatrudniające od 51 do 500 pracowników;
– firmy duże / korporacje powyżej 500 pracowników.

Ocena pracodawców dokonywana jest za pomocą miarodajnej ankiety, którą wypełniają firmy zgłaszające się do Plebiscytu – o wygranej decyduje liczba uzyskanych punktów na podstawie udzielonych odpowiedzi. Szczegóły opisuje Regulamin Plebiscytu Przyjazny Pracodawca TSL.

Kontakt:

tel. +48 535 448 544

[email protected]

Wystawcy poprzednich edycji